Uw zorg, onze business

Neem contact op

De Klaver Compagnie

De Klaver Compagnie biedt in de regio Midden-Brabant ambulante begeleiding, dan wel ondersteuning aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale klachten en problemen in brede zin. De hulp die wij willen bieden is flexibel en cliëntgericht. Dit wil zeggen dat we vrij zijn in welke methodieken we gebruiken, op welke locatie we dit doen en wanneer we dit doen. Dit is tevens ook de reden waarom we dit doen. We zien dat hulpverlening pas werkt wanneer deze aansluit bij de cliënt. Door de platte structuur van ons bedrijf kunnen we snel…

Meer weten over ons?

normen & waarden

Missie en Visie

Missie&Visie
Missie

De Klaver Compagnie heeft de overtuiging dat ieder mens het recht heeft zich gehoord te voelen. Dat ieder mens een rol heeft in de maatschappij. Dat het belangrijk is dat een persoon zoveel mogelijk controle en regie heeft over zijn leven. Dat ieder mens bepaalde kwaliteiten heeft en het belangrijk is dat hij deze kwaliteiten kan ontdekken en vervolgens ontwikkelen.

Meer over onze Missie→

Verder lezen
Missie&Visie
Visie

De Klaver Compagnie richt zich op mensen die in sommige gevallen aan het kortste eind trekken, een psychiatrische beperking hebben en mensen die het niet lukt om grip te krijgen op hun dagelijkse leven. De Klaver Compagnie helpt deze mensen hun leven weer op te pakken en structuur aan te brengen in hun dagelijkse bezigheden.

Meer over onze Visie→

Verder lezen