Visie

De Klaver Compagnie richt zich op mensen die in sommige gevallen aan het kortste eind trekken, een psychiatrische beperking hebben en mensen die het niet lukt om grip te krijgen op hun dagelijkse leven. De Klaver Compagnie helpt deze mensen hun leven weer op te pakken en structuur aan te brengen in hun dagelijkse bezigheden.
De Klaver Compagnie wil dit bereiken door naast de klant te staan en samen met deze klant te gaan kijken waar deze tegen aanloopt of waarin hij zich wil ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om vragen op verschillende gebieden; wonen, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk, financiën, regie op eigen leven en gezin en huiselijke relaties. We werken samen met de klant aan acceptatie van beperkingen en omarming van mogelijkheden.

Wij begeleiden onze klanten vanuit een professionele achtergrond en hebben jaren ervaring. Wij streven er naar bij de tijd te blijven door het volgen van opleidingen en cursussen en opmerkzaam te blijven voor de bewegingen binnen de samenleving. We werken gericht op resultaat, maar willen daarnaast de persoon niet vergeten. Zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling hebben we hoog in het vaandel staan. Wij proberen hierbij zo dicht mogelijk bij de klant aan te sluiten. Zo kunnen we samen met de klant oplossingsgericht werken, maar tevens samen een ontwikkelingsgericht traject in gaan. Wij vinden het belangrijk om vanuit een presentie-benadering te werken en er voor onze klanten te zijn, werken vanuit positiviteit en denken in mogelijkheden.

De Klaver Compagnie ziet voor onze klanten een toekomst waarbij de klant een maximale zelfstandigheid heeft en zich zo min mogelijk afhankelijk voelt van anderen met betrekking tot het invullen en het leven van zijn leven. Dat de klant zelf zo veel mogelijk de controle en regie over zijn leven heeft.