Missie

De Klaver Compagnie heeft de overtuiging dat ieder mens het recht heeft zich gehoord te voelen. Dat ieder mens een rol heeft in de maatschappij. Dat het belangrijk is dat een persoon zoveel mogelijk controle en regie heeft over zijn leven. Dat ieder mens bepaalde kwaliteiten heeft en het belangrijk is dat hij deze kwaliteiten kan ontdekken en vervolgens ontwikkelen.
Als De Klaver Compagnie streven wij er naar om onze klanten, binnen hun eigen mogelijkheden, te begeleiden naar en ondersteunen bij het vinden van hun rol binnen deze samenleving. Bij het ontdekken en ontwikkelen van hun vaardigheden en kwaliteiten en het nemen van de regie over het eigen leven. Wij streven er naar dat onze klanten persoonlijke groei door maken en trots kunnen zijn op het proces dat hij/zij doorlopen hebben en trots kunnen zijn op de resultaten die de klant bereikt heeft.