Wat bieden wij?

De Klaver Compagnie biedt in de regio Midden-Brabant ambulante begeleiding, dan wel ondersteuning aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale klachten en problemen in brede zin.
Het doel van onze onderneming is om mensen die aan het kortste eind trekken, een psychiatrische beperking hebben of mensen die het niet lukt om grip te krijgen op hun dagelijkse zaken deze weer op te pakken en structuur aan te brengen in hun leven.

Manier van werken

De hulp die wij willen bieden is flexibel en cliëntgericht. Dit wil zeggen dat we vrij zijn in welke methodieken we gebruiken, op welke locatie we dit doen en wanneer we dit doen. Dit is tevens ook de reden waarom we dit doen. We zien dat hulpverlening pas werkt wanneer deze aansluit bij de cliënt. Door de platte structuur van ons bedrijf kunnen we snel en adequaat handelen.

Aan de hand van de wensen van de cliënt kunnen we verlichting realiseren, het geheel aanpakken en alles wat ertussen zit. Deze hulp kan bestaan uit coaching, aanleren van vaardigheden, ondersteuning etc.

Samen met de cliënt kijken naar zijn wensen en op basis daarvan een plan ontwikkelen waardoor het draagvlak voor het traject bij de cliënt groot is. De cliënt raakt hierdoor gemotiveerd om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
We sluiten zo dicht mogelijk aan bij de visie van de cliënt en streven ernaar diens wensen zoveel mogelijk te realiseren.